skip to main content
Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
  • ώρα πρόβλεψης: 20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 14 ºC
  • άνεμος: 1 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Μυλοποτάμου

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα:

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 1.754.026,40 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 1.754.026,40 €

Ημερομηνία ένταξης: 28/06/2019

Κωδικός ΟΠΣ: 5034553

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Η Πράξη αφορά στην δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στο Δήμο Μυλοποτάμου , στο Πέραμα και υποβάλλεται από τον Δήμο Μυλοποτάμου (Δικαιούχος) σε συνεργασία, μέσω της υπογραφής Μνημονίου, με τον Εμπορικό Σύλλογο Περάματος Δήμου Μυλοποτάμου (Συνδικαιούχος), στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ. Το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου επιλέχθηκε να αναπτυχθεί στο εμπορικό κέντρο Περάματος που είναι έδρα του Δήμου Μυλοποτάμου, καθώς πρόκειται για το εμπορικό κέντρο της ευρείας περιοχής του Δήμου με πλούσιο πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα και τουριστική δύναμη. Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τους κεντρικότερους δρόμους του Περάματος, το δημόσιο παρκινγκ, την ιστορική παλιά γέφυρα , ενώ με τον τρόπο οργάνωσης της, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη κυκλοφοριακή λειτουργία της, ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στην ανωτέρω Πρόσκληση. Επιπλέον παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως ο έντονος εμπορικός και επιχειρηματικός χαρακτήρας της, ο ισχυρός χαρακτήρας κεντρικότητας, ο κτιριακός και αρχιτεκτονικός πλούτος, η γειτνίαση των εμπορικών καταστημάτων με μνημεία και ελεύθερους δημόσιους χώρους, η συνεκτικότητα. Ο βασικός στόχος της δημιουργίας του Κέντρου είναι να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, να τονώσει την τοπική αγορά και να επανεδραιώσει το εμπορικό κέντρο της κωμόπολης , ως ελκυστικό προορισμό για αγορές, διασκέδαση και πολιτισμό, αντιμετωπίζοντας έτσι τις δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, ο Δήμος Μυλοποτάμου ως Δικαιούχος, θα υλοποιήσει κατάλληλες εργασίες διαμόρφωσης , ανάπλασης και κατασκευή απαραίτητων υποδομών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του δημόσιου χώρου της περιοχής παρέμβασης, εξασφαλίζοντας έτσι την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων σαν μελλοντικά κέντρα της κοινωνικής ζωής του εμπορικού κέντρου και χώρους προσέλκυσης κατοίκων και επισκεπτών, αλλά και τη δημιουργία προϋποθέσεων ενοποίησης του «κατακερματισμένου» χώρου εμπορίου σε μια ενιαία εμπορική διαδρομή και ταυτότητα . Επιπλέον θα προβεί στην εγκατάσταση καινοτόμων ευφυών και φιλικών στη χρήση συστημάτων και εφαρμογών έξυπνης πόλης και έξυπνης κινητικότητας, που θα συμβάλλουν αντίστοιχα στην ολοκληρωμένη πληροφόρηση των πολιτών και επισκεπτών για την τοπική αγορά, τις επιχειρήσεις και τα αξιοθέατα της πόλης, στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου. Ο Εμπορικός Σύλλογος Μυλοποτάμου, ως Συνδικαιούχος, θα υλοποιήσει κατάλληλες παρεμβάσεις στις όψεις των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, συμβάλλοντας έτσι την αισθητική – μορφολογική ενοποίηση τους. Επιπλέον, για την προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής αλλά και για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας θα αναπτύξει ψηφιακή Πλατφόρμα Επιχειρηματικότητας. Η περιοχή επέμβασης βρίσκεται σε κεντροβαρική θέση στον οικισμό του Περάματος , στο παλαιότερο τμήμα του που αναπτύχθηκε δυναμικά. Την ενότητα του ανοικτού κέντρου εμπορίου (open mall) περιλαμβάνει την Π.Ε.Ο., το τμήμα της επαρχιακής οδού από την μεταλλική γέφυρα έως την συμβολή της με την Π.Ε.Ο., τον παράλληλο στην Π.Ε.Ο. δρόμο και τους τρείς κάθετους άξονες που την ενώνουν με την Π.Ε.Ο.. Επίσης περιλαμβάνεται η περιφερειακή οδός του Περάματος καθώς και οι οδοί που οριοθετούν το παρκινγκ. Επίσης περιλαμβάνει τον δημοτικό χώρο στάθμευσης. Επίσης προβλέπονται Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πεζοδρομήσεις περίπου ?610μ. υπερκαλύπτοντας το κριτήριο της προκήρυξης που θέτει ως ελάχιστο μήκος τα 400μ. Οι ωφελούμενες εμπορικές επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν είναι 63 (ποσοστό 81,81% επί του συνόλου των υφιστάμενων ενεργών εμπορικών επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης. Επιπλέον θα συμμετάσχουν και 34 μη εμπορικές επιχειρήσεις της περιοχής και 9 κενά καταστήματα.

Η προτεινόμενη Πράξη αφορά στην δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στο Δήμο Μυλοποτάμου και υποβάλλεται από τον Δήμο Μυλοποτάμου (Δικαιούχος) σε συνεργασία, μέσω της υπογραφής Μνημονίου, με τον Εμπορικό Σύλλογο Περάματος Δήμου Μυλοποτάμου (Συνδικαιούχος), στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ. Το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου επιλέχθηκε να αναπτυχθεί σε τμήμα του εμπορικού κέντρου του Περάματος του Δήμου Μυλοποτάμου που είναι και η έδρα του δήμου, καθώς πρόκειται για το εμπορικό κέντρο της ευρείας περιοχής του Δήμου με πλούσιο πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα και τουριστική δύναμη. Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τους κεντρικότερους δρόμους και εμπορικότερους δρόμους του Περάματος, ενώ με τον τρόπο οργάνωσης της, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη κυκλοφοριακή λειτουργία της, ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στην ανωτέρω Πρόσκληση. Επιπλέον παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως ο έντονος εμπορικός και επιχειρηματικός χαρακτήρας της, ο ισχυρός χαρακτήρας κεντρικότητας, ο κτιριακός και αρχιτεκτονικός πλούτος, η γειτνίαση των εμπορικών καταστημάτων με μνημεία και ελεύθερους δημόσιους χώρους, η συνεκτικότητα.

Για την υλοποίηση των παραπάνω θα υλοποιηθούν τα παρακάτω υποέργα από το Δήμο Μυλοποτάμου και τον Εμπορικό Σύλλογο Περάματος Δήμου Μυλοποτάμου

Κατηγορία Ενεργειών 6- Υπορέργο 1: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την προετοιμασία του φακέλου πρότασης του έργου»

 Κατηγορία Ενεργειών 2- Υποέργο 2: «Ενέργειες  Ωρίμανσης – Μελέτες »

 Κατηγορία Ενεργειών 8- Υποέργο 3 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον δικαιούχο»

Κατηγορία Ενεργειών 8- Υπορέργο 4: «Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για τον συν δικαιούχο»

Κατηγορία Ενεργειών 9- Υπορέργο 5: «Ενέργειες για την έκδοση των απαραίτητων αδειών»

Κατηγορία Ενεργειών 4- Υπορέργο 6: «Ανάδειξη της ταυτότητας εμπορικής περιοχής»

Κατηγορία Ενεργειών 5- Υπορέργο 7: «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής»

Κατηγορία Ενεργειών 1- Υποέργο 8 «Αναβάθμιση δημοσίου χώρου δήμου Μυλοποτάμου»

Κατηγορία Ενεργειών 2,3- Υποέργο 9 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητάς»

Ο προϋπολογισμός της πράξης είναι 1.754.026,40 € στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5034553, στην οποία δικαιούχος είναι ο Δήμος Μυλοποτάμου με συνολική δαπάνη 1.451.806,40 € και συνδικαιούχος ο Εμπορικός Σύλλογος Περάματος Δήμου Γεροποτάμου με συνολική δαπάνη 302.220,00 €

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ