skip to main content

Κανονισμός Διαχείρισης - Κατανομής Βοσκοτόπων

Κανονισµός  διαχείρισης -  Κατανοµής ∆ηµοτικών Βοσκοτόπων Δήμου Μυλοποτάμου

 

Αρθρο 1

Ορισμός βοσκοτόπου

Βοσκότοπος είναι η µη καλλιεργημένη χορτολιβαδική έκταση, η κύρια παραγωγή της οποίας αποτελεί τροφή για µμεγάλα ή µικρά  ποιµενικά, οικόσιτα και άγρια ζώα.

 

              Άρθρο 2

  Διαχείριση  Βοσκοτόπου

 

Η διαχείριση όλων των βοσκοτόπων (πεδινών, ηµιορεινών, ορεινών) ενεργείται σε  ενιαία βάση και υπάγεται στη µέριµνα του αρμόδιου γραφείου  ς του

∆ήµου μας µε γνώµονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας αλλά  και  τους  κανόνες  ασφάλειας  και  υγιεινής  των  πολιτών  σε  ό,τι  αφορά  την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα.

Η  πυκνότητα  βόσκησης  θα είναι σύμφωνα   µε  τους  επικαιροποιηµένους  Κώδικες

Ορθής Γεωργικής Πρακτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,

 

Άρθρο 3

            Δικαίωμα χρήσης  των Δημοτικών Βοσκοτόπων

 

1.  ∆ικαίωµα χρήσης των δηµοτικών βοσκοτόπων έχουν όλοι οι κτηνοτρόφοι που είναι κάτοικοι - δηµότες του ∆ήµου Μυλοποτάμου  και διαθέτουν κτηνοτροφική εκμετάλλευση που αποδεικνύεται από την ατοµική κτηνοτροφική δήλωση.

2.  ∆ικαίωµα χρήσης δηµοτικών βοσκοτόπων έχουν όλοι οι νέοι κτηνοτρόφοι του

∆ήµου Μυλοποτάμου  αρκεί αυτό να προβλέπεται στο επενδυτικό τους σχέδιο.

     3.  Σε περίπτωση  που  υπάρχουν  στη  κτηµατική  περιφέρεια  του  ∆ήµου  

     Μυλοποτάμου  αδιάθετοι    βοσκότοποι    µπορούν    να    παραχωρηθούν   και    σε

κτηνοτρόφους άλλων περιοχών εκτός ∆ήµου αρκεί οι τελευταίοι να διαθέτουν κτηνοτροφική δήλωση.

 

Άρθρο    4

Προτεραιότητες χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων τοπικής κοινότητας

 

Σε κάθε Τοπική Κοινότητα του ∆ήµου προτεραιότητα χρήσης των βοσκήσιµων εκτάσεων θα έχουν οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας.

Σε περίπτωση ύπαρξης πλεονάσµατος βοσκοτόπου σε Τοπική Κοινότητα του

∆ήµου   µας,   µε   ευθύνη   του  αρμόδιου  Γραφείου   του Δήμου,   ο   πλεονάζων βοσκότοπος διατίθεται σε κτηνοτρόφους κατά προτεραιότητα των όµορων  Τοπικών Κοινοτήτων και στην συνέχεια όπου αλλού χρειαστεί.

Σε περίπτωση που ο βοσκότοπος σε κάποια Τοπική Κοινότητα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων της συγκεκριµένης Τοπικής Κοινότητας

και  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  κάλυψης  της  διαφοράς  αυτής  από  άλλη  Τοπική Κοινότητα, τότε ο βοσκότοπος αυτός κατανέµεται αναλογικά στους κτηνοτρόφους της  Τοπικής αυτής Κοινότητας, µε βάση τη δυναµικότητα της κτηνοτροφικής τους  εκμετάλευσης.

 

Άρθρο    5

Χρονική    περίοδος χρήσης   βοσκοτόπων

 

Η χρήση των βοσκοτόπων θα παραχωρείται  στους ∆ηµότες, στους νέους κτηνοτρόφους και στους ετεροδηµότες για το έτος κατανομής.

 

΄Αρθρο   6

Τρόπος διάθεσης βοσκήσιµων εκτάσεων

 

Οι κτηνοτρόφοι, προκειµένου να λάβουν δηµοτικό βοσκότοπο, θα καταθέτουν έντυπη  αίτηση στο αρμόδιο γραφείο   του ∆ήµου    κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους    και θα ζητούν να κάνουν χρήση του δηµοτικού βοσκοτόπου, για το τρέχον έτος.

 

 Άρθρο 7

Απαγορεύσεις

Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δηµοτικού βοσκοτόπου απαγορεύεται:

 

1.  Να τον περιφράζουν.

2.  Να τον καλλιεργούν µε µηχανικά η άλλα µέσα.

3.  Να τον λιπαίνουν και να κάνουν ρίψη φυτοφαρµάκων σε αυτόν.

4.  Να τον αποψιλώνουν µε µηχανικά ή άλλα µέσα (πχ κάψιµο).

5.  Να προβαίνουν σε ενέργειες καταπάτησης και αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος.

6.  Να  υπεκµισθώνουν σε τρίτους.

7.  Να  αποκλείουν - περιφράσσουν δρόµους πρόσβασης προς τους Βοσκοτόπους (αγροτικό δίκτυο).

8. Να  επεµβαίνουν στα δίκτυα άρδευσης ή στις πηγές που έχει γίνει υδροµάστευση, για πότισµα των ζώων.          

 

Άρθρο   8

Καθορισμός μισθώματος

 

Ο καθορισµός του µισθώµατος θα γίνεται µε ξεχωριστή απόφαση του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου και συγκεκριµένα θα καθορίζεται:

 

1.  τιµή µονάδος ανά ζώο για τους δηµότες κτηνοτρόφους

2.  τιµή µονάδος ανά ζώο για τους ετεροδηµότες κτηνοτρόφους

 

Άρθρο  9

Οτιδήποτε  δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου