skip to main content

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 04/05/20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΡΑΦ. ΥΠΟΣΤ. ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΠΕΡΑΜΑ 30/04/2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4824

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.

 

Καλείστε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) την 04η του μηνός Μαϊου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, [σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθ. 40 εγκύκλιο Α.Π. 20930/31-03-2020  του Υπ. Εσ.].

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κόκκινος Δημήτριος

 

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 (Τρόφιμα).

ΘΕΜΑ 2ο: Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Μυλοποτάμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 για  την  έγκριση των πρακτικών του 1ου Σταδίου για τον έλεγχο των δικαιολογητικών  συμμετοχής και της  αξιολόγησης των προσφορών   του  ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 90004 της προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16M3».

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της αριθ. 5/2020 Απόφασης του ΔΣ του Οργανισμού Πολιτισμού - Τουρισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Μυλοποτάμου «Ο Αυλοπόταμος» που αφορά : ΨΗΦΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020 ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ «Ο ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ».

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της αριθ. 6/2020 Απόφασης  του ΔΣ του Οργανισμού Πολιτισμού - Τουρισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Μυλοποτάμου «Ο Αυλοπόταμος» που αφορά :  ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΗΞΕΩΣ 31.12.2017 ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της  αριθ.  7/2020 Απόφασης του ΔΣ του Οργανισμού Πολιτισμού - Τουρισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Μυλοποτάμου «Ο Αυλοπόταμος» που αφορά : ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020.

ΘΕΜΑ 6ο: Εισήγηση  προς  την  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Μυλοποτάμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016  για  την  έγκριση των πρακτικών του 1ου Σταδίου για τον έλεγχο των δικαιολογητικών  συμμετοχής και της  αξιολόγησης των προσφορών   του  ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 84107 της προμήθειας :        «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ – ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ». 

ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 (Αδέσποτα).

ΘΕΜΑ 8ο: Εξειδίκευση πίστωσης (Λοιπές προμήθειες).

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός τακτικού Ορκωτού Λογιστή με τον αναπληρωτή του για την ανάθεση ελέγχου «Έλεγχος Ισολογισμού και λοιπών οικον. καταστάσεων χρήσεως Δήμου Μυλοποτάμου χρήσης 2019 από ΣΟΛ».

ΘΕΜΑ 10ο: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Σωλήνων Άρδευσης 3ης γενιάς, Λοιπών Εξαρτημάτων Άρδευσης, Σωλήνων Άρδευσης PVC και Υλικών για Κατασκευή Κολεκτέρ».