skip to main content

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 08/07/20 Κατεπείγουσα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΡΑΦ. ΥΠΟΣΤ. ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΠΕΡΑΜΑ 07/07/2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8101


ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.

 

Καλείστε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα στο Πέραμα (Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) την 08η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, [σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθ. 40 εγκύκλιο Α.Π. 20930/31-03-2020  του Υπ. Εσ. και την αριθ. 163 εγκύκλιο Α.Π. 33282/29-05-2020 του Υπ. Εσ.]. 

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω του ότι οι μισθώσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 15/07/2020 (άρθρο 17 Κ.Υ.Α. 47458/15-05-2020).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κόκκινος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την Εκμίσθωση τμημάτων αμμουδιάς στο Δήμο Μυλοποτάμου και κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας.