skip to main content

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 9-2-2011

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής    του Δήμου Μυλοποτάμου σας καλεί σε τακτική   συνεδρίαση,    που    θα     γίνει   στην    έδρα  του  Δήμου  Μυλοποτάμου,   στο    Πέραμα,   την      09 -02 - 2011,   ημέρα   Τετάρτη    και  ώρα      13.00   για   συζήτηση και λήψη απόφασης  πάνω στα εξής θέματα    της ημερήσιας διάταξης:

 

       1. Λήψη απόφασης   και ψήφιση 617,00 €  σε βάρος του Κ.Α. 10-6611  του πρ / σμού  οικ. έτους 2011 για την «Προμήθεια βιβλίων»  (σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2  Ν. 3852/2010).

2.  Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης 2.083,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6612  του πρ / σμού  οικ. έτους 2011, για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»  (σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2  Ν. 3852/2010).

3. Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης 1.375,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6613  του πρ / σμού για την «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων»  (σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2  Ν. 3852/2010).

4.  Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης 1.416,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6614  του πρ / σμού  οικ. έτους 2011για την «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου»  (σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2  Ν. 3852/2010).

5. Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης 458,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6615  του πρ / σμού  οικ. έτους 2011 για   «Εκτυπώσεις – εκδόσεις -  βιβλιοδετήσεις »  (σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2  Ν. 3852/2010).

6. Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης για 916,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6674  του πρ / σμού  οικ. έτους 2011, την προμήθεια «Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού»  (σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2  Ν. 3852/2010).

   7. Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης 1.016,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-7134.001  του πρ / σμού  οικ. έτους 2011για την «Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού»  (σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2  Ν. 3852/2010).

          8. Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης 583,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-7134.002  του πρ / σμού  οικ. έτους 2011 για την «Προμήθεια λογισμικών»  (σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2  Ν. 3852/2010).

          9.  Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης 583,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-7134.003  του πρ / σμού  οικ. έτους 2011για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών συγκροτημάτων»  (σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2  Ν. 3852/2010).

       10. Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης 2.663,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-7135.  του πρ / σμού  οικ. έτους 2011για την «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού»  (σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2  Ν. 3852/2010).

   11. Λήψη απόφασης και ψήφιση  των παρακάτω πιστώσεων  για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών κίνησης μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων έργου – φορτηγών και απορριμματοφόρων του Δήμου Μυλοποτάμου (σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2 του Ν. 3852/2010).

α. Ψήφιση πίστωσης 208,33 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6411 του πρ/σμού οικ. Έτους 2011,  ΄Εξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κ.λ.π.)

β. Ψήφιση πίστωσης 742,89 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6643 του πρ/σμού οικ. Έτους 2011, «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δημοτικών κτιρίων».

γ. Ψήφιση πίστωσης  5.141,67 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6641 του πρ/σμού οικ. Έτους 2011, «Προμήθεια  καυσίμων  και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων».

δ. Ψήφιση πίστωσης  500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6641  του πρ/σμού οικ. Έτους 2011, «Προμήθεια  καυσίμων  και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων».

ε. Ψήφιση πίστωσης  4.750,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6641  του πρ/σμού οικ. Έτους 2011, «Προμήθεια  καυσίμων  και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων».

στ. Ψήφιση πίστωσης  3.428,11 € σε βάρος του Κ.Α. 70-6641 του πρ/σμού οικ. Έτους 2011, «Προμήθεια  καυσίμων  και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»

ζ. Την  ψήφιση πίστωσης  1.109,06  € σε βάρος του Κ.Α. 70-6644 του πρ/σμού οικ.Έτους 2011, «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες».

12. Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης 5.750,00 € σε βάρος του  Κ.Α. 70-6662  του πρ/σμού οικ. Έτους 2011    για την    «Προμήθεια οικοδομικών  υλικών» (σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2 του Ν. 3852/2010).

13. Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € σε βάρος του  Κ.Α. 25-7135  του πρ/σμού οικ. Έτους 2011    για την    «Προμήθεια   υλικών άρδευσης και ηλεκτρομηχανολογικού υλικού» (σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2 του Ν. 3852/2010).

     14.  Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης 3.750,00 € σε βάρος του  Κ.Α. 70-7135  του πρ/σμού οικ. Έτους 2011    για την    «Προμήθεια εργαλείων – πλακιδίων – υαλοπινάκων – κτιριακής αποχέτευσης» (σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2 του Ν. 3852/2010).

15. Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης 3.750,00 € σε βάρος του  Κ.Α. 20-6654 του πρ/σμού οικ. Έτους 2011    για την    «Προμήθεια   υλικών για φωτισμό οδών και πλατειών» (σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2 του Ν. 3852/2010).

16.Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης 6.916,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6662 του πρ/σμού οικ. Έτους 2011    για την    «Προμήθεια   υδραυλικών υλικών  » (σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2 του Ν. 3852/2010).

17. Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης 575,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7335. του πρ / σμού οικ. έτους 2011  για την «Επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης» (σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2  Ν. 3852/2010, για τις ανάγκες του μήνα Φεβρουαρίου 2011).

18.   Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης  9.000,00 € σε βάρος του  Κ.Α. 30-6262  του πρ/σμού οικ. Έτους 2011    για την  εκτέλεση του έργου   « Συντήρηση αγροτοκτηνοτροφικών δρόμων των Τ.Δ. Δήμου Κουλούκωνα», (σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2 του Ν. 3852/2010).

 19. Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης για την «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων, απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου» (σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2  Ν. 3852/2010, για τις ανάγκες του μήνα Φεβρουαρίου 2011).

       α) Ψήφιση  πίστωσης  625,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6263. του πρ / σμού οικ. έτους 2011 για την «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων»

     β) Ψήφιση πίστωσης  3.041,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6263. του πρ / σμού οικ. έτους 2011 για την «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων».

      γ) Ψήφιση πίστωσης  333,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6263. του πρ / σμού οικ. έτους 2011 για την «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων»

     δ) Ψήφιση πίστωσης  666,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6263. του πρ / σμού οικ. έτους 2011 για την «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων»

   ε) Ψήφιση πίστωσης  1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6264. του πρ / σμού οικ. έτους 2011 για την «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»

   στ) Ψήφιση πίστωσης  916,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70-6263. του πρ / σμού οικ. έτους 2011 για την «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων»

20. Λήψη απόφασης και ψήφιση πιστώσεων για την «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων, απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου» (σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2  Ν. 3852/2010, για τις ανάγκες του μήνα Φεβρουαρίου 2011).

Προτείνουμε

     α) Τη ψήφιση πίστωσης 541,00 € σε βάρος του Κ.Α.10-6671. του πρ / σμού οικ. έτους 2011 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών  μεταφορικών μέσων»

    β) Τη ψήφιση πίστωσης  3.458,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6671. του πρ / σμού οικ. έτους 2011 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών  μεταφορικών μέσων»

   γ) Τη ψήφιση πίστωσης 250,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6671. του πρ / σμού οικ. έτους 2011 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών  μεταφορικών μέσων»

  δ) Τη ψήφιση πίστωσης 833,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6671. του πρ / σμού οικ. έτους 2011 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών  μεταφορικών μέσων»

 ε) Τη ψήφιση πίστωσης 1.583,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6672. του πρ / σμού οικ. έτους 2011 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων

στ) Τη ψήφιση πίστωσης 1.708,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70-6671. του πρ / σμού οικ. έτους 2011 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών  μεταφορικών μέσων»

        21. Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης 25.000,00 € για την «Απόδοση ποσού σε  Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς» (σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2  Ν. 3852/2010).

      22. Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης 14.166,00 €  για την «Απόδοση ποσού στο  Κ. Α. Π. Η. Δημοτικής Ενότητας  Γεροποτάμου» (σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2  Ν.    3852/2010).

    23. Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης 20.640,00 € για την πληρωμή 1ης και 2ης  δόσης δανείου από υποχρεώσεις της  Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης «Ο ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ» προς την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα(σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2  Ν. 3852/2010).

 24. Λήψη απόφασης περί επιβολής Τέλους ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) στις Δημοτικές Ενότητες Κουλούκωνα και Ζωνιανών Δήμου Μυλοποτάμου  ( σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2130/1993, άρθρα 266 παρ. 7 & 238 Ν. 3852/2010, άρθρο 162 Ν. 3463/2006).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής         

 

  Δημήτριος Κόκκινος