skip to main content

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 09/06/20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΡΑΦ. ΥΠΟΣΤ. ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΠΕΡΑΜΑ 05/06/2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6555


ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.

 

Καλείστε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα στο Πέραμα (Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) την 09η του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, [σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθ. 40 εγκύκλιο Α.Π. 20930/31-03-2020  του Υπ. Εσ. και την αριθ. 163 εγκύκλιο Α.Π. 33282/29-05-2020 του Υπ. Εσ.].

 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κόκκινος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 1ο: Αίτηση του Μοσχονά Δημητρίου για εξώδικο συμβιβασμό καθορισμό τιμής μονάδας της υποχρέωσης σε χρήμα λόγο μετατροπής της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης εντός του Ο.Τ.13 του σχεδίου πόλεως Πανόρμου, του Δήμου Μυλοποτάμου.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του από 27-05-2020 2ου πρακτικού του διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης του έργου «Βελτίωση βατότητας του δρόμου από Ορθέ προς ορεινό όγκο»  προϋπολογισμού 80.645,16 €(πλέον ΦΠΑ)

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του από 27-05-2020 2ου πρακτικού του διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΔΟΝΙ»  προϋπολογισμού 880.000€ (χωρίς ΦΠΑ).

ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού της υπηρεσίας  «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 43.400,00 €.

ΘΕΜΑ 5ο: Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν 4412/2016 για  την  έγκριση των πρακτικών των πρώτων σταδίων και κήρυξη των προσωρινών αναδόχων του πρόχειρου  διαγωνισμού  της  προμήθειας  : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΩΛΗΝΩΝ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ  3ης  ΓΕΝΙΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ PVC ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΕΚΤΕΡ ».

ΘΕΜΑ 6ο: Αίτηση του Βαρδιάμπαση Δημάρατου για εξώδικο συμβιβασμό καθορισμού τιμής μονάδας της υποχρέωσης σε χρήμα της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0308026  εντός του Ο.Τ. 216, του σχεδίου πόλεως Περάματος, του Δήμου Μυλοποτάμου.

ΘΕΜΑ 7ο: Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων-ηλεκτροφωτισμός οδών οικισμού Μπαλί» προϋπολογισμού 40.000,00 €.

ΘΕΜΑ 8ο: Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Πανόρμου» προϋπολογισμού 40.000,00 €.

ΘΕΜΑ 9ο: Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού του έργου «Πεζοδρομήσεις-ηλεκτροφωτισμός Τ.Κ. Περάματος» προϋπολογισμού 40.000,00 €.

ΘΕΜΑ 10ο: Εξειδίκευση πιστώσεων (Κ.Α. 30-6699).

ΘΕΜΑ 11ο: Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για επέκταση δημοτικού φωτισμού (Κοϊνάκη, Βόρεια Πλευρά Περάματος).

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Μυλοποτάμου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας    Γέφυρας Περάματος Δήμου Μυλοποτάμου», αποδοχή πίστωσης  και  τροποποίηση Πρ/σμού Οικ. Έτους 2020.

ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 «COVID-19».

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 (Υπηρεσίες Συμβούλου).