skip to main content

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 17/08/20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΡΑΦ. ΥΠΟΣΤ. ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΠΕΡΑΜΑ 13/08/2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9666


ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.

 

Καλείστε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα στο Πέραμα (Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) την 17η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, [σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθ. 40 εγκύκλιο Α.Π. 20930/31-03-2020  του Υπ. Εσ. και την αριθ. 163 εγκύκλιο Α.Π. 33282/29-05-2020 του Υπ. Εσ.].

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κόκκινος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Πανόρμου (Εφαρμογή Σχεδίου Πόλης Πανόρμου)» προϋπολογισμού 40.000,00 €.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Πεζοδρομήσεις-ηλεκτροφωτισμός ΤΚ Περάματος (Εφαρμογή Σχεδίου Πόλης Περάματος)» προϋπολογισμού 40.000,00 €. 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων-ηλεκτροφωτισμός οδών οικισμού Μπαλί (Εφαρμογή Σχεδίου Πόλης Μπαλίου)» προϋπολογισμού 40.000,00 €. 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευή και αποκατάσταση Πολιτιστικού Κέντρου Αίμονα» προϋπολογισμού 70.000,00 €.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Έκθεσης εσόδων - εξόδων (Β΄ τριμήνου του 2020) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2020.

ΘΕΜΑ 6ο: Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για «Επέκταση του δικτύου ΦΟΠ στο τέλος του οικισμού Αγ. Μάμαντος και συγκεκριμένα στην περιοχή από την είσοδο της ιδιοκτησίας του Μανουρά Βασιλείου προς τον οικισμό Αγ. Ιωάννης του Δήμου μας».

ΘΕΜΑ 7ο: Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Κοϊνάκη, Βόρεια Πλευρά Περάματος).

ΘΕΜΑ 8ο: Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την έγκριση του πρακτικού 3 του 2ου σταδίου και την κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

ΘΕΜΑ 9ο: Ακύρωση της με αριθμό 63/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυλοποτάμου, που αφορά στην έγκριση των δικαιολογητικών κατακύρωσης και στην ανάδειξη οριστικού αναδόχου στα πλαίσια της σύμβασης του έργου: «Βελτίωση Αγροκτηνοτροφικής Οδού στην τοποθεσία Μετόχι Γαλήνους στο Τ.Κ. Σισσών».

ΘΕΜΑ 10ο: Παραχώρηση τμήματος Γεωτεμαχίου του Δήμου Μυλοποτάμου στην Δ.Ε.Υ.Α. Μυλοποτάμου.

ΘΕΜΑ 11ο: Αίτηση του Kalbskopf Helmut του Karl για εξώδικο συμβιβασμό καθορισμού τιμής μονάδας της υποχρέωσης σε χρήμα από την ιδιοκτησία 0303004 η οποία βρίσκεται εντός του τομέα ΙΙ του σχεδίου πόλεως Μπαλί και συγκεκριμένα  εντός του Ο.Τ. 187.

ΘΕΜΑ 12ο: Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Παραλαγή - μετατόπιση  δικτύων οικισμός Μετόχια Τ.Κ. Αγγελιανών).

ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.