skip to main content

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 18/12/20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΡΑΦ. ΥΠΟΣΤ. ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΠΕΡΑΜΑ 14/12/2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15317


ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.

 

Καλείστε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) την 18η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, [σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») και την αριθ. 426 εγκύκλιο  ΑΠ 77233/13.11.2020 του Υπ. Εσ.].

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κόκκινος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση  Απολογισμού του Δήμου Μυλοποτάμου οικονομικού έτους 2019 και Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2019 Δήμου Μυλοποτάμου.

ΘΕΜΑ 2ο: Αίτηση του Αντωνακάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ για εξώδικο συμβιβασμό καθορισμού τιμής μονάδας της υποχρέωσης σε χρήμα λόγο προσκύρωσης της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0310007  εντός του Ο.Τ. 208, του σχεδίου πόλεως Περάματος, του Δήμου Μυλοποτάμου.

ΘΕΜΑ 3ο: Αίτηση του Μπιράκη Κυριάκου του Νικολάου για εξώδικο συμβιβασμό καθορισμού τιμής μονάδας της υποχρέωσης σε χρήμα λόγο προσκύρωσης της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0204060  εντός του Ο.Τ. 124, του σχεδίου πόλεως Περάματος, του Δήμου Μυλοποτάμου.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της αριθ. 150/2020 Απόφασης του Διοικ. Συμβουλίου της  ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ. που αφορά «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων - ισολογισμού - αποτελέσματα χρήσεως από 01-01-2019 έως 31-12-2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μυλοποτάμου (ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ.)».

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του πρακτικού  3  του  δεύτερου σταδίου και κατακύρωση  του πρόχειρου  διαγωνισμού  της εργασίας  : «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ».

ΘΕΜΑ 6ο:  Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.

ΘΕΜΑ 7ο: Λύση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Γήπεδο 5Χ5 με ηλεκτροφωτισμό στο ΤΚ Αλοϊδων».