skip to main content

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 22/06/18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΡΑΦ. ΥΠΟΣΤ. ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΠΕΡΑΜΑ 18/06/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5580

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.


Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κόκκινος Δημήτριος

 

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ» με εκτιμώμενη αξία 1.282.258,07 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) το οποίο αποτελεί το 1ο υποέργο της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ – ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Πλακοστρώσεις οικισμών Δήμου Μυλοποτάμου» προϋπολογισμού 50.000,00 €.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού Διενέργειας διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου «Γήπεδο 5Χ5 με ηλεκτροφωτισμό στο Τ. Δ. Απλαδιανών» με εκτιμώμενη αξία 72.580,65 € (χωρίς ΦΠΑ)

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 (Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Μυλοποτάμου).

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 (Βελτίωση αγροτοκτηνοτροφικής οδού Κυνηγιαννά – Ψυχρό).

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018.

ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 (Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Μυλοποτάμου).

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης κυριότητας του απορριμματοφόρου ανακύκλωσης με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9357 από το Δήμο Ρεθύμνης.