skip to main content

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 27-9-2011

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2011, ημέρα   Τρίτη και  ώρα 13:00,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής         

 

Κόκκινος Δημήτριος

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης και ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70.02-7311.004 του πρ/σμού οικ. έτους 2011 για την εκτέλεση του έργου  «Διαμόρφωση Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Αγγελιανών» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου. Σχετική απόφαση Δ.Σ. 258/2011.

ΘΕΜΑ 2Ο : Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης και ψήφιση πίστωσης 34.353,90 € σε βάρος του Κ.Α.  30-6662.003 του πρ/σμού οικ. έτους 2011 για την  «Προμήθεια ασφαλτικών υλικών». Σχετικές αποφάσεις Δ.Σ. 129/2011, Ο.Ε. 184/2011 και 209/2011.

ΘΕΜΑ 3Ο : Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης και ψήφιση πίστωσης 1.845,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6117.002 του πρ/σμού οικ. έτους 2011 για την πληρωμή της Δήμος ΝΕΤ Ε.Π.Ε. (Τράπεζα Πληροφοριών). Σχετική απόφαση Δ.Σ. 274/2011.

 ΘΕΜΑ 4Ο : Λήψη απόφασης για καθορισμό των όρων του διαγωνισμού και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια - εργασία «Προμήθεια - επισκευή  υποβρύχιων  αντλητικών  συγκροτημάτων άρδευσης» πρ/σμού 100.000,00 € . Σχετική απόφαση Δ.Σ. 277/2011.

ΘΕΜΑ 5Ο : Λήψη απόφασης για καθορισμό των όρων του διαγωνισμού και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων και την λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Μυλοποτάμου», πρ/σμού 200.000,00 € . Σχετική απόφαση Δ.Σ. 287/2011.

ΘΕΜΑ 6Ο : Λήψη απόφασης για καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για το έργο        «Βελτίωση κύριας Δημοτικής οδού Ρουμελή - Σκεπαστή», προϋπολογισμού 530.000,00 €. Σχετική απόφαση  Δ.Σ. 262/2011

ΘΕΜΑ 7Ο : Λήψη απόφασης για καθορισμό των όρων του διαγωνισμού και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων και ανταλλακτικών αρδευτικών δικτύων», προϋπολογισμού 45.000,00 €. Σχετική απόφαση Δ.Σ. 264/2011.

ΘΕΜΑ 8Ο : Λήψη απόφασης για καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «Βλυχύ Νερό» συνοικισμού Βλυχάδας της Τοπικής Κοινότητας Μελιδονίου. Σχετική απόφαση Δ.Σ. 232/2011.

ΘΕΜΑ 9Ο : Λήψη απόφασης για καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για το  έργο   «Ανάπλαση - Διευθέτηση Χειμάρρου στην περιοχή Ζωνιανών», πρ/σμού 700.000,00 €. Σχετικές αποφάσεις Δ.Σ. 125/2011 και 189/2011.

ΘΕΜΑ 10Ο : Λήψη απόφασης για καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση, βελτίωση, διαπλάτυνση, διάνοιξη αγροκτηνοτροφικών δρόμων και καθαρισμός ρεμάτων» προϋπολογισμού 184.500,00 €. Σχετική απόφαση Δ.Σ. 273/2011.

ΘΕΜΑ 11Ο : Λήψη απόφασης για Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για εργασίες σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80  για το έτος 2011.

ΘΕΜΑ 12Ο : Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού επιτροπής που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια Λαμπτήρων Παραδοσιακών Φωτιστικών και Ηλεκτρολογικού Υλικού για το Φωτισμό Οδών και Πλατειών» πρ/σμού 35.000,00 €. Σχετική απόφαση Δ.Σ. 244/2011και Ο.Ε. 350/2011.

ΘΕΜΑ 13Ο : Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης και ψήφιση πίστωσης 388.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7326.002 του πρ/σμού οικ. έτους 2011 για την εκτέλεση του έργου ««Ανάπλαση Τ.Δ. Λιβαδίων και οικισμού Λιβάδας Δήμου Κουλούκωνα». Σχετική απόφαση Ο.Ε. 85/2011 και 159/2011.

ΘΕΜΑ 14Ο : Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης και ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6641.001 του πρ/σμού οικ. έτους 2011 για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων». Σχετική απόφαση Δ.Σ. 272/2011.

ΘΕΜΑ 15Ο : Λήψη απόφασης περί επιβολής τελών   Καθαριότητας - Φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων  χώρων. (σύμφωνα  με τις διατάξεις των  άρθρων  21 και 22  του Β.Δ. 24-9/20-10-1958,  το Ν. 1080/1980, άρθρα 266 παρ. 7 & 238  Ν. 3852/2010, άρθρο 162 Ν. 3463/2006).

ΘΕΜΑ 16Ο : Λήψη απόφασης περί επιβολής τελών  ΄Αρδευσης (σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 19 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/80).

ΘΕΜΑ 17Ο : Λήψη απόφασης περί επιβολής τελών  για παραχωρούμενα κατά χρήση τμήματα κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, Πεζοδρόμια), ( σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 1080/1980 όπως αυτός  τροποποιήθηκε από το άρθρο 54 και 57 του Ν. 1416/84,   το  άρθρο 26 του Ν. 1828/89 και το άρθρο 6 του Ν. 1900/90).

ΘΕΜΑ 18Ο : Λήψη απόφασης περί επιβολής τελών Διαφήμισης ( σύμφωνα με το άρθρο 5 του 1900/1990).

ΘΕΜΑ 19Ο : Λήψη απόφασης περί επιβολής δικαιώματος βοσκής (σύμφωνα με τις διατάξεις   του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν.Δ/τος 4260/1962, 1 του Ν. Δ/τος 703/1970 και 1 του Ν. 1080/1980 τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Π.Δ/τος 318/1969 και του Ν. 2130/1993 άρθρο 16 παρ.5).

 ΘΕΜΑ 20Ο : Λήψη απόφασης περί επιβολής δικαιώματος χρήσης γης Νεκροταφείων

( σύμφωνα με το άρθρο 4 του Α.Ν. 582/1968).

 ΘΕΜΑ 21Ο : Λήψη απόφασης περί Καθορισμού  τελών εκμίσθωσης παραλιών

(Σύμφωνα με το Νόμο υπ’αριθ.2971/Αρ. Φύλλου 285/19 Δεκεμβρίου 2001) και το υπ’αριθ.1038460/2439/Β0010/15-04-2009 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών  ( σύμφωνα με το Νόμο υπ’αριθ.2971/Αρ. Φύλλου 285/19 Δεκεμβρίου 2001 και το υπ’αριθ.1038460/2439/Β0010/15-04-2009 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών).

ΘΕΜΑ 22Ο : Λήψη απόφασης περί επιβολής   τέλους διαμονής παρεπιδημούντων   (Ν. 339/1976, άρθρο 23 Ν. παρ. 1 Ν. 3756/2009 ΦΕΚ 53/Α).

ΘΕΜΑ 23Ο : Λήψη απόφασης περί επιβολής Επιβολή  τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων, ταβερνών κ.λ.π.  (Ν. 339/1976, 658/1977, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/1993, Ν. 1828/89, Ν. 2537/1997, άρθρο 23 Ν. 3756/2009 & Ν. 3852/2010).

ΘΕΜΑ 24Ο : Λήψη απόφασης περί καθορισμού παραβόλου τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

ΘΕΜΑ 25Ο : Λήψη απόφασης Περί επιβολής Τέλους ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2130/1993,  άρθρα 266 παρ. 7 & 238 Ν.3852/2010, άρθρο 162 Ν. 3463/2006)».