skip to main content

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 28/08/20 Κατεπείγουσα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΡΑΦ. ΥΠΟΣΤ. ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΠΕΡΑΜΑ 28/08/2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10588


ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.

 

Καλείστε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) την 28η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, [σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθ. 40 εγκύκλιο Α.Π. 20930/31-03-2020  του Υπ. Εσ. και την αριθ. 163 εγκύκλιο Α.Π. 33282/29-05-2020 του Υπ. Εσ.]. 

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα επειδή επείγει η λήψη απόφασης διότι η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως 01-09-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κόκκινος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.