skip to main content

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 30/06/20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΡΑΦ. ΥΠΟΣΤ. ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΠΕΡΑΜΑ 26/06/2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7616


ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.

 

Καλείστε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα στο Πέραμα (Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) την 30η του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, [σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθ. 40 εγκύκλιο Α.Π. 20930/31-03-2020  του Υπ. Εσ. και την αριθ. 163 εγκύκλιο Α.Π. 33282/29-05-2020 του Υπ. Εσ.].

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κόκκινος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή πίστωσης, τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα και καθορισμός  τρόπου εκτέλεσης του  έργου: «Συντήρηση του δημοτικού οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Γεροποτάμου» προϋπολογισμού  1.800.000,00 €.

ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ».

ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό 186/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρεθύμνης.