skip to main content

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού πολιτισμού για την προβολή των μνημείων και του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Μυλοποτάμου»

Αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” στις 01/02/2021 και για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης η διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού πολιτισμού για την προβολή των μνημείων και του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Μυλοποτάμου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ