skip to main content

Διακήρυξη για «Συντηρήσεις-Βελτιώσεις Αγροτικών δρόμων Δ. Ε. Κουλούκωνα-Ζωνιανών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ  ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2692/25-02-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

        Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, με συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή η εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ-ΖΩΝΙΑΝΩΝ».

Η Εργασία (παροχή υπηρεσιών) προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 61.500,00€.

Η δαπάνη της εργασίας θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α 30-7333.014 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2016.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυλοποτάμου την 8η του μηνός Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 10:15 π.μ. (λήξη καταθέσεως προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

        Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Εκτέλεση έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», το Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, το Ν.3463/2006 και του Ν.3548/07.

        Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα άμεσα σχετιζόμενη με το αντικείμενο του έργου προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και προσφέρουν όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους.

       Εγγύηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2% επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι  1.000,00 Ευρώ, η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στο Δήμο Μυλοποτάμου.

Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον μειοδότη μετά την υπογραφή της σύμβασης και την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

      Πληροφορίες δίδονται στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυλοποτάμου τις εργάσιμες ώρες και μέρες τηλ 28343-40352.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ