skip to main content

Διακήρυξη για «Προμήθεια τροφίμων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΑΜΑ  74052

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23-02-2016

AΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  2598             

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Αντικείμενο Διαγωνισμού:           

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΣΙΤΙΣΗΣ, ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΚΗΦΗ)

 

 

Αναθέτουσα Αρχή:                         ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Δ/νση:                                             ΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ. :                                               74052

Τηλ:                                                 28343-40361

Fax:                                                 28343-40329

Διαδικασία Διεξαγωγής

Διαγωνισμού:                                 Πρόχειρος διαγωνισμός σε   ευρώ  με 

                                                        κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ισχύουσες Διατάξεις:                     Η Υ.Α.11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπου αυτή   δεν έρχεται           

                                                     σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95 περί  "Προμηθειών Δημόσιου Τομέα &  

                                                     ρυθμίσεις συναφών  θεμάτων" και ο Ν 4281/2014 .

 

Προϋπολογισμός:                        57.300,00 ευρώ με ΦΠΑ 

Προθεσμία Παράδοσης:              όπως διακ/ξη

Εγγύηση Συμμετοχής:                όπως διακ/ξη

Ημερομηνία Υποβολής

Προσφορών:                             Πέμπτη  10 του μήνα  Μαρτίου  του έτους 2016

                                                ώρα 10.00 π.μ.  έως 11.00π.μ.                                                                                                                  (Παραγ. 1α, του άρθρου 10, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Ειδικοί Όροι:                              Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να  παραλαμβάνουν αντίγραφο της  

                                                 παρούσας   διακήρυξης και  της Τεχνικής Περιγραφής από το Γραφείο

                                                Προμηθειών του Δήμου Μυλοποτάμου,

                                                 Δημαρχείο Περάματος- τ.κ. 74052   τηλ. 28343-40361

                                                 Υπεύθυνος υπάλληλος για επικοινωνία κα Κοντάνα Αναστασία

                                                 Το κόστος των αντιγράφων της  διακήρυξης είναι 15€ και των  

                                                  υπολοίπων  στοιχείων επιβαρύνουν  τον ενδιαφερόμενο.

Γλώσσα Σύνταξης

Αιτήσεων Συμμετοχής:               Ελληνική.                                                              

                                                

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 ΚΟΚΚΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ