skip to main content

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μυλοποτάμου και των Νομικών του Προσώπων» έτους 2014

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου προκηρύσσει διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων » - της Υ.Α. 11389 / 8-3-1993 ΕΚΠΟΤΑ - του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87Α ‘ - του Ν.4071/2010 ΦΕΚ 87Α ‘ - του άρθρου 13 του Ν 3438/2006 – το Π.Δ.60/2007 – την οδηγία 2004/18/ΕΚ την υπ΄ αριθμ. 265/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Μυλοποτάμου για την :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣ ΙΜΩΝ Γ ΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤ ΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για το έτος 2014 .
Δαπάνη για την προμήθεια: 227.560,98€
Δαπάνη ΦΠΑ 23%: 52.264,34€
Προϋπολογισμός προμήθειας: 279.500,00€
Θα υπάρξει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2014 του Δήμου και των Νομικών του προσώπων .
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στο Πέραμα την 31 -12- 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:45 με 10:00 (λήξη κατάθεσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ