skip to main content

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 8-6-2011      

 

AΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 10375                    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  ανοικτό μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές του προϋπολογισμού των ομάδων του αρχείου κατηγορίας ειδών της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου 209 του Ν.3463/06, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α  και της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2286/95

και με τους όρους της διακήρυξης   «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ».

Δαπάνη για την προμήθεια:           112.963,41 Ευρώ

Δαπάνη ΦΠΑ 23%:                          25.981,58  Ευρώ

Προϋπολογισμός προμήθειας:       138.945,00 Ευρώ

Έχει γίνει πρόβλεψη για την σχετική πίστωση στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό του έτους 2011. 

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Μυλοποτάμου την 1η του μηνός  Ιουλίου  του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 με 11:00 (λήξη κατάθεσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.

Εάν για λόγους ανωτέρας βίας ο Διαγωνισμός δεν μπορέσει να γίνει εκείνη την ημερομηνία, τότε θα γίνει την 8η του μηνός Ιουλίου  ημέρα  Παρασκευή  του ίδιου έτους και την ίδια ώρα.

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τη συντήρηση & επισκευή όλων των μεταφορικών μέσων του Δήμου Μυλοποτάμου Φορτηγά, απορριμματοφόρα, επιβατικά, μηχανήματα  έργου κ.λ.π σε ανταλλακτικά και επισκευές που θα απαιτηθούν σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης προγραμματισμένες και απρόβλεπτες.

Η παράδοση των ανταλλακτικών-εργασιών θα γίνεται όπως κάτωθι:

1. Οι επισκευές-συντηρήσεις θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τις κάθε φορά προκύπτουσες ανάγκες των Οχημάτων- Μηχανημάτων του Δήμου ολόκληρη τη διάρκεια της σύμβασης σε ποσότητες και είδη-ανταλλακτικά και θα παραδίνονται στο Γραφείο κίνησης του Δήμου έτοιμα προς λειτουργία και ελεύθερα κάθε βάρους.

          2. Για την προμήθεια των διαφόρων ειδών:

2α. Μαζική προμήθεια σε διάφορες ποσότητες ειδών-αναλώσιμων ανταλλακτικών και λιπαντικών με σκοπό την φύλαξη στην αποθήκη του Δήμου τα οποία θα παραλαμβάνονται μέσα σε χρόνο που ορίζεται στη Διακήρυξη.

2β. Κατά απαίτηση έκτακτης ή προγραμματισμένης επισκευής-συντήρησης σε συγκεκριμένο Όχημα – Μηχάνημα του Δήμου.

2γ.  Ιδιαίτερα για τα ελαστικά των οχημάτων, επειδή ο Δήμος δεν έχει τον απαιτούμενο χώρο για φύλαξη τους, αυτά θα παραδίνονται σε ανάλογες ποσότητες και κωδικούς ειδών, όταν θα τα χρειάζεται το κάθε όχημα εντός του ημερολογιακού έτους.

Οι ομάδες των διαφόρων κατηγοριών και ειδών αναγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό της μελέτης και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Στην προσφορά η τιμή των προς προμήθεια υλικών και εργασιών θα δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση των υλικών στο Δήμο, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη.

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.

Με ποινή αποκλεισμού, στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή χωρίς και με ΦΠΑ σε Ευρώ αριθμητικώς και ανά τεμάχιο:

α) Στους επιμέρους «προϋπολογισμούς προσφοράς της κάθε ομάδας» και

β) Στον «Συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς ανά ομάδα» .

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια υλικών και εργασιών στο σύνολό τους και οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν προσφορά σε όλες τις ομάδες του Διαγωνισμού.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδης όρους που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα  που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια ειδών, όπως επίσης και την συντήρηση και επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένου και των δίκυκλων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

Εγγύηση συμμετοχής για ολόκληρο το διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 7.000,00 Ευρώ που θα απευθύνεται στο Δήμο Μυλοποτάμου.

Πληροφορίες  θα δίδονται στα γραφεία του Δήμου στο  Πέραμα 74052

τηλ. 28343-40300  και  28343-40352  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες     .

Το τεύχος διακήρυξης και το έντυπο της  προσφοράς θα δίδονται από τα γραφεία  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τά  έξοδα  δημοσίευσης  , το κόστος των αντιγράφων της  διακήρυξης και των  υπολοίπων  στοιχείων επιβαρύνουν  τον ενδιαφερόμενο.

 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ