skip to main content

Τοπική Κανονιστική Απόφαση για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων οικισμού Πανόρμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Πέραμα  05-08-20115

Αρ. Πρωτ.: 12482

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Ο Δήμος Μυλοποτάμου ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 196/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ενέκρινε την έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης που αφορά κατάληψη τμημάτων δρόμων, πεζοδρομίων και γενικά κοινόχρηστων χώρων οικισμού Πανόρμου από καταστήματα υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος, για το σύνολο του οικισμού Πανόρμου με το εξής περιεχόμενο:

 1)Απαγορεύεται η κατάληψη τμημάτων δρόμων, πεζοδρομίων και γενικός κοινόχρηστων χώρων του οικισμού Πανόρμου από παντός είδους εμπορεύματα, τραπεζοκαθίσματα, συσκευές ή αντικείμενα (ψυγεία, βιτρίνες, πάγκους, πινακίδες, κυβώτια, καφάσια, αντιανέμια, φωτινές ή μη επιγραφές κτλ) καθώς και μόνιμες ή μη κατασκευές (ζαρντινιέρες, στέγαστρα κτλ.)

1.1     Εξαιρούνται ως προς την κατάληψη με τραπεζοκαθίσματα  τα τμήματα που φαίνονται στα συνημμένα σχέδια των εξής δρόμων και χώρων : (1)πλατεία Λιμάνι, (2)πλατεία Λιμανάκι, (3)συνεκτικό τμήμα οικισμού αγορά , (4)πλατεία Λογοθέτη,(5)πλατεία Αγίου Ιωάννη

1.1.1.     Σε οποιαδήποτε οδό που θα λειτουργούν καταστήματα: 

Επιτρέπεται επί του τοίχου των όψεων των καταστημάτων σε μήκος μόνο όσο η προβολή τους και σε ύψος όχι άνω του υπερθύρου των προσθηκών να εκτίθενται όσα εμπορεύματα μπορούν να κρεμαστούν σε ελαφρές μετακινούμενες ξύλινες ή μεταλλικές κρεμάστρες ή ράφια απλού σχεδίου που θα φυλάσσονται εντός  των καταστημάτων όσο αυτά παραμένουν κλειστά. Ο τύπος ,τα σχέδια και το μέγεθος των κρεμαστών και ραφιών αυτών θα εγκρίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας. Το βάθος τους δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει τα 50εκ.

Τα εμπορεύματα που θα τοποθετούνται με αυτό τον τρόπο στους τοίχους δεν επιτρέπεται να καλύπτουν τις πινακίδες με τυχόν ονομασίες δρόμων ή άλλες επιγραφές και σήματα προς διευκόλυνση του κοινού. Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων σε τοίχους ακινήτων άλλων ιδιοκτησιών, γύρω και πάνω σε δέντρα, ζαρντινιέρες,  κιγκλιδώματα  περιφράξεων, τέντες στέγαστρα κτλ. Επίσης απαγορεύεται να καλύπτονται υποσταθμοί Δέη, μετρητές, κιβώτια κοινωφελών οργανισμών κτλ

Εξαιρούνται ως προς την κατάληψη των πεζοδρομίων τα οπωροπωλεία τα οποία δύναται να καταλαμβάνουν λωρίδα πλάτους μέχρι  50εκ όσο η προβολή της πρόσοψής του καταστήματος για την έκθεση των νωπών προϊόντων με την προϋπόθεση ότι θα έχει την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

1.1.2.     Για τα καταστήματα  που θα χρησιμοποιούν τραπεζοκαθίσματα :

Το είδος των τραπεζοκαθισμάτων, σκαμπό κτ.λ  μορφή χρώματα υλικά θα πρέπει να έχουν  τη  σύμφωνη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Γενικώς θα προτείνονται απλές παραδοσιακές μορφές από ξύλο ή μέταλλο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φέρουν διαφημίσεις.

Η μίσθωση των χώρων αυτών θα γίνεται εφ όσον θα έχει ελεγχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ο αριθμός των δυναμένων να εξυπηρετούν πελατών βάσει της άδειας λειτουργίας των συγκεκριμένων καταστημάτων.

Η παραχώρηση χώρων πέρα από την προβολή της ιδιοκτησίας θα δίνεται μετά και την έγγραφη συνηγορία του αντίστοιχου ιδιοκτήτη.

Ειδικά για τους χώρους στεγάστρων :

Απαγορεύεται ρητά κάθε μορφολογική και λειτουργική αλλοίωση των στεγάστρων. Οποιαδήποτε επέμβαση ανακαίνισης, συντήρησης κτλ θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Δεν επιτρέπεται η υπεκμίσθωση στεγάστρων σε τρίτους.

Η ακριβής τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων των δρόμων και των πλατειών θα καθορίζεται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω. Γενικώς η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μετά από σύμφωνη γνώμη τού τοπικού συμβουλίου Πανόρμου θα κρίνει κατά περίπτωση τις ειδικές περιπτώσεις (στενοί δρόμοι κτλ.) Γενική αρχή πάντως είναι η ύπαρξη ελεύθερης λωρίδας πλάτους τουλάχιστον 1,50 μέτρων όταν πρόκειται για δρόμους που δεν επιτρέπουν επιτρέπουν την διέλευση οχημάτων και 2,50 για δρόμους που επιτρέπεται. Στις περιπτώσεις διέλευσης οχημάτων έκτατης ανάγκης ή ατόμων με ειδική άδεια διέλευσης από τους δρόμους στους οποίους έχουν τοποθετηθεί τραπεζοκαθίσματα  και τέντες ή ομπρέλες οι καταστηματάρχες που τα χρησιμοποιούν υποχρεούνται να τα μετακινούν προς άμεση απελευθέρωση του χώρου. 

 

 2.Τέλος η άδεια λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ελέγχου θα χορηγείται μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου α)για την προσαρμογή του τεχνολογικού εξοπλισμού στη μορφή και τον χαρακτήρα του συγκεκριμένου κτιρίου, του οικισμού καθώς και του περιβάλλοντα χώρου

β)για την τήρηση του κατά περίπτωση σχεδιαγράμματος που συνοδεύει την εν λόγο κανονιστική.

(Υποσημείωση :Σε περίπτωση που λειτουργήσει κατάστημα σε σημείο που δεν περιγράφεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα απαραίτητη είναι η σύνταξη νέου σχεδιαγράμματος από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου στο συγκεκριμένο σημείο πριν την έκδοση άδειας λειτουργίας  του)

Σε περίπτωση παραβίασης  των άνω εκτεθέντων και εφόσον μετά από έγγραφη ειδοποίηση δεν  υπάρξει συμμόρφωση ο Δήμος λύει αρχικά τη  μίσθωση (όταν πρόκειται για κατάληψη χώρου)και εάν η παραβίαση             συνεχισθεί αφαιρεί την άδεια λειτουργίας του καταστήματος.

3.Κάθε χώρος προς ενοικίαση στη θέση Αγορά και συγκεκριμένα από ιδιοκτησία Πολιτιστικού Συλλόγου Πανόρμου μέχρι ιδιοκτησία Ρεράκη Αθανασίου θα πραγματοποιείτε  μετά από τα κάτωθι:

α) εφ όσον θα έχει ελεγχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ο αριθμός των δυναμένων να εξυπηρετούν πελατών βάσει της άδειας λειτουργίας των καταστημάτων

β) εφόσον η παραχώρηση χώρων που θα γίνεται πέρα από την προβολή της ιδιοκτησίας  θα δίνεται μετά και την έγγραφη συνηγορία του αντίστοιχου ιδιοκτήτη και

γ) μετά την έγκριση του συνημμένου διαγράμματος της Τεχνικής Υπηρεσίας.

 

 Ο Δήμαρχος

Κόκκινος Δημήτριος