skip to main content

3/ 01/ 2011, Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Μυλοποτάμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Πέραμα 3 – 1 - 2011 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ                                                    

Ταχ. Δ/νση : Πέραμα                                                          

Ταχ. Κώδ.74052                                                                     Αριθ. Απόφ: 2

Τηλέφωνο : 28340 22650                                                   Αριθ. Πρωτ: 2

Fax: 28340 22652

Email : Perama1@otenet.gr                              

 

 

                        ΑΠΟΦΑΣΗ

                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

 

2. Την υπ’ αριθμ. 45892/ 11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β’ 1292), όπως ισχύει.

 

3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μυλοποτάμου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4)  Αντιδήμαρχοι,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Α. ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μυλοποτάμου, με θητεία από 3-1-2011 μέχρι 31-12-2012, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 

 

1. τον κ. Χνάρη Τίτο του Γεωργίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Κουλούκωνα και την Δημοτική Ενότητα Ζωνιανών, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες Κουλούκωνα & Ζωνιανών.

 

β) την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες Κουλούκωνα & Ζωνιανών.

 

γ) την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες Κουλούκωνα & Ζωνιανών.

 

δ) την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων Κουλούκωνα & Ζωνιανών.

 

ε) την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

2. τον κ. Αστρινό Νύκταρη του Ανδρέα κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Γεροποτάμου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 α) την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Γεροποτάμου .

 

β) την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Γεροποτάμου.

 

γ) την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Γεροποτάμου.

 ε) την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 3. τον κ. Καφφάτο Γεώργιο του Σταύρου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 α) Θέματα Οικονομικών.

β) Θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. την κ. Λυρώνη – Βογιατζή Νικολέτα καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και της  μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) Θέματα Ποιότητας Ζωής.

β) Θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

 

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.  Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χνάρη Τίτου, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Λυρώνη – Βογιατζή Νικολέτα του Εμμανουήλ , ενώ, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Νύκταρη Αστρινού του Ανδρέα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καφφάτος Γεώργιος του Σταύρου.

 

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καφφάτος Γεώργιος του Σταύρου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Λυρώνη – Βογιατζή Νικολέτα του Εμμανουήλ.

 

Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά στις δύο ημερήσιες εφημερίδες του Ρεθύμνου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ