skip to main content

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δημοτικό συμβούλιο Μυλοποτάμου κατά τη συνεδρίαση του την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012 αποφάσισε ομόφωνα να προβεί σε κινητοποιήσεις, αντιδρώντας έντονα κατά της εφαρμογής των αποφάσεων της Κυβέρνησης της Ελλάδας για την ανάπτυξη αιολικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου ερήμην της Δημοτικής Αρχής, των Δημοτικών Οργάνων και της τοπικής κοινωνίας.

Αιτία λήψης της παραπάνω απόφασης είναι τα όσα προβλέπονται στο  με αριθμό 1787 Β/6-6-2012 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στο οποίο δημοσιεύθηκαν αποφάσεις της τότε Υπηρεσιακής Κυβέρνησης της Ελλάδας, σύμφωνα με τις οποίες προωθούνται τρία μεγάλα επενδυτικά σχέδια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη.

Πρόκειται για τα σχέδια:

1.

«Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.), που περιλαμβάνει κατασκευή 33 αιολικών σταθμών, συνολικής ισχύος 1.077 MW, στους τέσσερις νομούς της Κρήτης και κοινή διασύνδεσή τους με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ενέργειας μέσω υποβρυχίου καλωδίου»κυριότητας της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»,

2.

«Κρήτη Πράσινο Νησί, που περιλαμβάνει κατασκευή 36 αιολικών σταθμών, συνολικής ισχύος 1.005,10 MW, στην Κρήτη και διασύνδεσή τους με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω κοινού υποβρυχίου καλωδίου», κυριότητας του Ομίλου «ELICA GROUP» και

3.

«Κατασκευή ηλιοθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 70 MW στη θέση Φουρνιά, του Δήμου Σητείας ενεργειακής παραγωγής 378.306 MWh ετησίως», κυριότητας της «ΣΟΛΑΡ ΠΑΟΥΕΡ ΠΛΑΝΤ ΛΑΣΙΘΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.».

 

Στο Δήμο Μυλοποτάμου εκχωρούνται συγκεκριμένες περιοχές στην εταιρία ELICA GROUP για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων παραγωγής ενέργειας.

Οι περιοχές αυτές είναι:

1.

στη θέση «Καλυπητή», του πρώην Δήμου Γεροποτάμου,  15 ανεμογεννήτριες για την παραγωγή 34,5MW,

2.

στη θέση «Σοφιανή Κορυφή» του πρώην Δήμου Κουλούκωνα, 13 ανεμογεννήτριες για την παραγωγή 29,9 MW,

3.

στη θέση «Κουλούκωνας» του πρώην Δήμου Κουλούκωνα, 9 ανεμογεννήτριες για την παραγωγή 20,7 MW,

4.

στη θέση «Στεφάνι» του πρώην Δήμου Κουλούκωνα, 8 ανεμογεννήτριες για την παραγωγή 18,4 MW

5.

στη θέση «Μύγα» στο όριο των Δήμων Αμαρίου & Μυλοποτάμου, 12 ανεμογεννήτριες, για την παραγωγή 27,6 MW.

 

Για τον προαναφερθέντα σχεδιασμό ο Δήμος Μυλοποτάμου ουδεμία ενημέρωση είχε και ουδέποτε κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σχετικά.

Ωστόσο, ήδη σε συνεδρίαση του την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012 είχε συζητήσει το θέμα αυτό, λόγω των δημοσιευμάτων, που υπήρχαν για επικείμενο προγραμματισμό έργων αυτού του είδους και είχε ζητήσει την επίσημη ενημέρωση από την Περιφέρεια Κρήτης.

Στην συνεδρίαση εκείνη συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κ. Μαρία Λιονή, ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για ζητήματα ενέργειας κ. Κωνσταντίνος Λαμπρινός και ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για ζητήματα Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κ. Νικόλαος Καλογερής, οι οποίοι παρείχαν τις όποιες πληροφορίες υπήρχαν έως εκείνη την περίοδο για το μεγάλο ζήτημα των επενδυτικών σχεδίων Α.Π.Ε. στην Κρήτη.

Ενόψει του ενδεχόμενου να υλοποιηθεί ένας τέτοιος σχεδιασμός στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μυλοποτάμου, το Δημοτικό Συμβούλιο με  την υπ’ αριθμό 72/2012  ομόφωνη απόφαση του, που είχε αποσταλεί σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία και όργανα της τοπικής και κεντρικής διοίκησης, είχε ξεκαθαρίσει τη θέση του και ζητούσε να ληφθεί σοβαρά υπόψη των αρμοδίων πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε σχετική πρωτοβουλία.

Η προαναφερθείσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυλοποτάμου έχει ως ακολούθως:

1.

Εκφράζει την έντονη διαφωνία του για τον υφιστάμενο σχεδιασμό ανάπτυξης αιολικών πάρκων στην περιφέρεια του Δήμου Μυλοποτάμου και διαμαρτύρεται για την κατάρτιση του σχεδιασμού αυτού ερήμην της Δημοτικής Αρχής και των Δημοτικών Οργάνων.

2.

Δηλώνει, ότι δεν αντιτίθεται αλλά αντιθέτως υποστηρίζει την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο βαθμό όμως, που δεν θα αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον και δεν θα εμποδίζουν την ανάπτυξη παραδοσιακών παραγωγικών δραστηριοτήτων.

3.

Προτείνει, ότι ο κάθε δήμος θα πρέπει να προχωρήσει σε χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θα αποτελέσει το χωροταξικό σχεδιασμό της Περιφέρειας. Ο σχεδιασμός αυτός θα πάρει υπόψη του και θα συνεκτιμήσει τις ανάγκες όλων των παραγωγικών δυνατοτήτων της κάθε περιοχής, θα πάρει υπόψη του το περιβάλλον και την προστασία του και θα διαφυλάξει το νερό.

4.

Ο κάθε δήμος θα καθορίσει το ανώτερο ποσοστό γης, που θα καλυφθεί και θα οριστούν ζώνες για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ορίζονται και οι βιομηχανικές ζώνες, οι κτηνοτροφικές ζώνες ή αντίστοιχες δραστηριότητες, που θα είναι φιλικές προς την περιοχή και το φυσικό της περιβάλλον.

5.

Να δοθεί βαρύτητα στην αυτοπαραγωγή από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Έτσι θα αναπτυχθούν μικρές ΑΠΕ σε δομημένους χώρους και περιοχές, όπως και σε εθνικές οδούς. Ο σχεδιασμός της παραγόμενης ενέργειας με την προϋπόθεση των παραπάνω θα είναι προς το συμφέρον της Κρήτης. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες θα παραχθεί η ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών του νησιού και προφανώς θα προκύψουν και οι αντίστοιχες εξαγόμενες.

6.

Να καθοριστεί ένα ποσοστό που θα καταβάλλουν οι εταιρείες, οι οποίες θα επενδύουν και το οποίο θα είναι μεγαλύτερο του 3% , που έχει καθοριστεί σήμερα.

7.

Όσοι εγκαθιστούν Α.Π.Ε. μετά το τέλος της παραγωγικής χρήσης, να είναι υποχρεωμένοι να τις αποσύρουν. Προκειμένου να επιτυγχάνεται η αποκατάσταση της περιοχής λειτουργίας ΑΠΕ, προτείνεται όπως το Ελληνικό Κράτος, παρακρατεί κατ’ έτος ένα ποσοστό το αναλογούμενου ποσού για την απομάκρυνση τους όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος λειτουργίας τους.

8.

Δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει την ανάπτυξη μεγάλων βιομηχανικών πάρκων Α.Π.Ε. στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, χωρίς να έχει γνώση του σχεδιασμού και ιδίως χωρίς να έχει εγκρίνει τον όποιον σχεδιασμό, όπως έχει γίνει ερήμην του και ερήμην όλων των Δημοτικών Οργάνων μέχρι σήμερα, καθώς θεωρεί, ότι έχει ευθύνη απέναντι στους κατοίκους, απέναντι στο περιβάλλον, απέναντι στην αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου Μυλοποτάμου.

 

Κατόπιν των παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012 συζήτησε και πάλι το θέμα με τη μορφή του κατεπείγοντος και ομόφωνα αποφάσισε:

1.

Επικαιροποιεί την υπ’ αριθμό 72/2012 απόφαση του και επιμένει σε αυτή.

2.

Διαφωνεί, αντιδρά και αντιτίθεται σε ό,τι προβλέπεται στο ΦΕΚ Β 1787 και αφορούν τον Δήμο Μυλοποτάμου.

3.

Προτίθεται να συνεργαστεί με όσους Ο.Τ.Α και φορείς αντιτίθενται στον παραπάνω σχεδιασμό που αφορά την περιφέρεια Κρήτης στο σύνολο της.

4.

Συγκροτεί Επιτροπή Συντονισμού κατά της εφαρμογής των αποφάσεων που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ Β 1787 και αφορούν τον Δήμο Μυλοποτάμου με επικεφαλής την Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής κ. Νικολέτα Λυρώνη – Βογιατζή, τον αντιδήμαρχο Τίτο Χνάρη και τη συμμετοχή των  Δημοτικών Συμβούλων Σταύρο Στριλιγκά, Γιάννη Νύκταρη, Αρχόντω Πανταλού – Κοκολογιάννη, Γιάννη Παπαδάκη και Μιχάλη Σαρρή, τον νομικό σύμβουλο του Δήμου Μυλοποτάμου και εκπρόσωπο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυλοποτάμου, προκειμένου να ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών και να οργανωθούν κινητοποιήσεις αντίδρασης.

5.

Να παρέχει συνεχή δημόσια ενημέρωση για τις περαιτέρω κινήσεις του σχετικά με το θέμα αυτό και καλεί τους δημότες και τους φορείς του Μυλοποτάμου σε συνεργασία και μαζική αντίδραση.