skip to main content

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΥΡΩ: 156.260,16€ πλέον Φ.Π.Α. 23%


Στο Πέραμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 20-3-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:
1) Κόκκινος Δημήτριος, δήμαρχος ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Mυλοποτάμου σύμφωνα με τις διατάξεις :
α) του Ν.3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων »,
β) του άρθρου 41 του ΕΚΠΟΤΑ ( αρ. 11389 / 8-3-1993 και
γ) την Εγκ. 3 με αρ. πρωτ: 11543/26-3-2013 της Δ/νης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ για την «Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και την υπ. αρ. 265/30-10-2013 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Mυλοποτάμου για έγκριση διενέργειας Διαγωνισμού και τρόπο εκτέλεσης, την υπ. αρ. 195/2013 απόφαση του Δ.Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Mυλοποτάμου, την υπ.αρ. 190/2013 απόφαση του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ., την υπ. αρ. 40/2013 απόφαση της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Μ, την υπ. αρ. 31/2013 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Μ, το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 4071/2012 φεκ 85Α ’ περί κρατήσεων καυσίμων και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
δ) την με αρ. 11/2014 αποφ.Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε τα πρακτικά του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή, της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ »
και η
2) Αντωνακάκη Μαγδαληνή του Μιχαήλ πρατηριούχος υγρών καυσίμων με έδρα το Περαμα , στην οποία έγινε η κατακύρωση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ » με την 11/2014 αποφ.Οικονομικής Επιτροπής, αποκαλούμενος εφεξής «Προμηθευτής», συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

ΣΥΜΒΑΣΗ