skip to main content

ΜΕΛΗ ΚΟΣΕ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

 

Τα ΚΟΣΕ είναι διαρκείς συντονιστικές επιτροπές που εκπροσωπούν έναν συγκεκριμένο αριθμό Δημοσίων Αρχών, διασφαλίζοντας ότι κάθε αρχή του δημοσίου εκπροσωπείται από ΚΟΣΕ.

 

Με κριτήρια το βέλτιστο συντονισμό των ΔΑ της χώρας, το πλήθος τους, τη γεωγραφική κατανομή και συγκέντρωσή τους αλλά και τη διασφάλιση της ικανότητας του ΟΚΧΕ να επικοινωνεί συχνά και να συντονίζει αποτελεσματικά τα ΚΟΣΕ στο έργο τους ώστε να επιτυγχάνεται στην πράξη ο απώτερος σκοπός τους που είναι ο βέλτιστος συντονισμός των ΔΑ που εποπτεύουν.

Αρμοδιότητες των ΚΟ.Σ.Ε.

Οι αρμοδιότητες των ΚΟ.Σ.Ε. ορίζονται στο αρ. 19 του Ν. 3882/2010. Τα ΚΟ.Σ.Ε. έχουν συντονιστικό ρόλο και είναι εντεταλμένα για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του παρόντος νόμου για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπούν.

Ειδικότερα το έργο των ΚΟ.Σ.Ε. περιλαμβάνει:

1. Τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων :

- των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και γεωχωρικών υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί

- των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί

- των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις)

- του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο

- του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους,

2. Την υποχρέωση ενημέρωσης του ΟΚΧΕ για την πρόθεση οποιουδήποτε οργάνου δημόσιας αρχής που εκπροσωπείται από το ΚΟ.Σ.Ε. να προμηθευτεί, να παράγει ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα.

3. Την εισήγηση προς τις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και διοικητικών μέτρων ώστε:

- τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρεσίες των δημοσίων αρχών να εντάσσονται στην ΕΥΓΕΠ

- τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές και δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τις δημόσιες αρχές και αφορούν σε γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες, να συμφωνούν με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου.

- οι δημόσιες αρχές να εφαρμόζουν τις προβλέψεις της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών».

4. Τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που συγκροτεί ο ΟΚΧΕ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18.

Τα ΚΟ.Σ.Ε. μπορούν να προτείνουν, στις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την προσαρμογή του νομοθετικού τους πλαισίου με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Επίσης, μπορούν να επιβοηθούνται από ομάδες εργασίας που συγκροτούνται με αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου της δημόσιας αρχής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

kose.mylopotamoy@0437.syzefxis.gov.gr

ΜΕΛΗ ΚΟΣΕ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ