skip to main content
Σάββατο, 13 Απριλίου 2024
  • ώρα πρόβλεψης: 20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 14 ºC
  • άνεμος: 1 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

  • έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,

  • βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα,και

  • χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχεια

 

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες:

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας 

2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση

3. Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον

4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – ολοκλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη

5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης

Ο Δήμος Μυλοποτάμου και τα Νομικά του Πρόσωπα (Δ.Ε.Υ.Α.Μ., ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ.) υλοποίησαν σημαντικά έργα  στις προγραμματικές περιόδους 2000-2006 (3ο ΚΠΣ) και 2007-2013 (ΕΣΠΑ).

Στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 υλοποιούνται οι πράξεις:

Κωδικός MIS 

Τίτλος Πράξης

Ε.Π.

Δικαιούχος

Προϋπολογισμός Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης

5000320

Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου

ΚΡΗΤΗ 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

10.870.697,71 

5001469

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Περάματος – Δήμου Μυλοποτάμου

ΚΡΗΤΗ 2014-2020

ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ.

684.851,49 

5002156

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου

ΚΡΗΤΗ 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

134.868,42

5029054

Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Πανόρμου

ΚΡΗΤΗ 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

3.400.000,00

5038606

Ολοκλήρωση – Βελτίωση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πάνορμο – Ρουμελή – Σιριπιδιανά – Αχλαδές και Μελιδόνι Δήμου Μυλοποτάμου

ΚΡΗΤΗ 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

2.017.281,79

5034553

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Μυλοποτάμου

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

1.754.026,40

5047207

Αξιοποίηση Γεώτρησης Άνω Τριπόδου για την ενίσχυση των Υδραγωγείων των οικισμών Μαργαρίτες - Ορθές - Κυνηγιανά - Άνω Τριπόδο - Κάτω Τριπόδο - Λαγκά - Βεργιανά - Καλλέργο - Σκορδίλο - Αλφά

ΚΡΗΤΗ 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

790.000,00

5001425

Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 2.000 κ.μ. πόσιμου νερού την ημέρα και εξωτερικό υδραγωγείο Πανόρμου – Ρουμελή Δήμου Μυλοποτάμου Ρεθύμνου

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

2.182.258,07

5050971

Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού πολιτισμού για την προβολή των μνημείων και του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Μυλοποτάμου

ΚΡΗΤΗ 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

290.775,00

5131446

Μελέτη αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων Γυμνασίου Περάματος Δήμου Μυλοποτάμου

ΚΡΗΤΗ 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

168.477,02

5131419

Μελέτη αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων Δημοτικού Σχολείου Αγγελιανών Δήμου Μυλοποτάμου

ΚΡΗΤΗ 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

121.339,36 

5069840

Μετατροπή υφιστάμενης δημοτικής οδού Πάνορμο Φανάρι σε πεζόδρομο ποδηλατόδρομο

Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

270.000,00

5075933

Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης και βοηθητικών εγκαταστάσεων ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Μυλοποτάμου

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

115.800,80

5163963

Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)

317.934,28

0010989845

 Στέγη πολιτισμού Αλφάς “ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΦΦΑΤΟΣ”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

398.918,00

 

Στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 υλοποιούνται οι πράξεις:

Κωδικός MIS 

Τίτλος Πράξης

Ε.Π.

Δικαιούχος

Προϋπολογισμός Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης

6001777

Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

ΚΡΗΤΗ 2021-2027

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

420.000,00

6002443

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου

ΚΡΗΤΗ 2021-2027

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

155.446,84

6002722

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΚΡΗΤΗ 2021-2027

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

524.160,00