skip to main content

Ανανέωση των Αδειών Επαγγελματικών Πωλητών Λαϊκών Αγορών

Σύμφωνα με το Νόμο 4264/2014 (ΦΕΚ Α’118/15-05-2014)
Άρθρο 8: αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον ο επαγγελματίας πωλητής έχει την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή του στον οικείο Δήμο
Άρθρο 39: οι υφιστάμενες άδειες ισχύουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014 και ανανεώνονται από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια με απόφασή τους, που εκδίδεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης, που είναι η 31η Δεκεμβρίου 2014. Στην Απόφαση καθορίζονται με αλφαβητική σειρά των ονομάτων, τα χρονικά διαστήματα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παραγράφου 7 του άρθρου 14:
1.Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
2.Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα
3.Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών ετών
4.Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
5.Πιστοποιητικό υγείας
6.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα
7.Δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη
Οι ως άνω αποφάσεις για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση, τοιχοκολλούνται στα καταστήματα των ανωτέρω υπηρεσιών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους και κοινοποιούνται με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών, για να ενημερωθούν τα μέλη τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ