skip to main content

Ανανέωση των Αδειών Επαγγελματικών Πωλητών Λαϊκών Αγορών

Σύμφωνα με:

Α) το Νόμο 4264/2014 (ΦΕΚ Α’118/15-05-2014), όπως ισχύει

 1. άρθρο 8: αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον ο επαγγελματίας πωλητής έχει την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή του στον οικείο Δήμο
 2.  άρθρο 39 παρ. 2: οι υφιστάμενες άδειες ανανεώνονται από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια με απόφασή τους, που εκδίδεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης.

 Στην Απόφαση καθορίζονται, η αλφαβητική σειρά των ονομάτων και τα χρονικά διαστήματα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παραγράφου 7 του άρθρου 14:

Στην Απόφαση καθορίζονται, η αλφαβητική σειρά των ονομάτων και τα χρονικά διαστήματα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παραγράφου 7 του άρθρου 14:

 • Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα
 • Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών ετών
 • Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Πιστοποιητικό υγείας
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα
 • Δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη

 Β) την με αριθμ. πρωτ. 113848/31-10-2016 Υπουργική Απόφαση και την με αριθμ. πρωτ. 115125/02-11-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με τις οποίες:

 1.  η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, παρατείνεται έως την 11η -01-2017  
 2. τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια οφείλουν να προβούν στην έκδοση των αποφάσεων που ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 39, του ν.4264/2014, όπως ισχύει, τουλάχιστον δύο μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης, δηλαδή μέχρι την 11η -11-2016.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ