skip to main content

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Τ.Κ 740 52, Πέραμα

Πέραμα,  1 - 6 - 2016

Αριθμ. Πρωτ.:  6864

Πληροφορίες: Κ. Νησανάκης

Τηλ : 2834340302

Fax : 2834340329

Εmail: m-maria0202@hotmail.com                                                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2016
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 

  1. 1.      Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. 2.      Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. 3.      Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
  4. 4.      Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
  5. 5.      Την υπ΄ αριθμ. 55/02-03-2016 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυλοποτάμου με θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα».
  6. 6.      Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3655/24-3-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Μυλοποτάμου, ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
  7. 7.      Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 14072/21-4-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί έγκρισης σύναψης δύο (2) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Μυλοποτάμου.
  8. 8.      Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10246/27-04-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Δήμο  Μυλοποτάμου.
  9. 9.      Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2021/τ.Β΄/9-9-2011) του Δήμου Μυλοποτάμου και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2975/τ.Β΄/22-11-2013).
  10. 10.   Tην υπ’ αριθμ. πρωτ. 7543/13-6-2016 βεβαίωση του Δήμου Μυλοποτάμου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού, της παρούσας ανακοίνωσης.

 

Ανακοινώνει

           

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μυλοποτάμου, που εδρεύει στο Πέραμα του Νομού Ρεθύμνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ