skip to main content

Ανοικτή διάθεση εγγράφων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Έχοντας υπόψη

  1. Το N. 3448/06 (ΦΕΚ Α 57/15-3-2006)
  2. Το Ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α/31-10-14)
  3. Το Π.Δ. 28/15 (ΦΕΚ-34 Α/23-3-15)
  4. το υπ' αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/407/8-1-2015 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Ν. 4305/2014
  5. την καταγραφή και αξιολόγηση από την Ομάδα Διοίκησης Έργου του Προγράμματος Διαύγεια των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του Δήμου Μυλοποτάμου καθώς και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών Προσώπων, ανά κατηγορίες, προς τον σκοπό ανοικτής τους διάθεσης.

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

   Την έγκριση των παρακάτω, όπως αναλύονται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

   α) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει ο Δήμος,

   β) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας,

   γ) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του Ν. 4305/2014

   δ) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 4305/2014 και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ