skip to main content

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

 

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Πέραμα   28-08-2020
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                     Αριθ. πρωτ: - 701  -         
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ                            
Δ.Ε.Υ.Α.ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ                                    
                                                                
Ταχ. Δ/νση: Πέραμα  Μυλ/μου                               
Ταχ. Κώδικας: 74052                                                 
Πληροφορίες: Ε. Λαγού                                       
Τηλέφωνο: 28343 40314                                          
 Fax:  2834 3 40329                                                                               

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Πέραμα   28-08-2020

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                    Αριθ. πρωτ: - 701  -         

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ                            

Δ.Ε.Υ.Α.ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ                                    

 

 Ταχ. Δ/νση: Πέραμα  Μυλ/μου                               

Ταχ. Κώδικας: 74052                                                 

Πληροφορίες: Ε. Λαγού                                       

Τηλέφωνο: 28343 40314                                          

 Fax:  2834 3 40329                                                                               

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Μυλοποτάμου έχοντας υπόψη του :

α) Τον Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα .

β) Τα υπ. αρ. 4561/22-04-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Διαδικασία Ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο».

γ) Την υπ. αρ. 58/2020  απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μυλοποτάμου.

δ) Τις διατάξεις του Ν.3919/2011 άρθρο 8,

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για έλεγχο της οικονομικής χρήσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μυλοποτάμου έτους  2019.

1) Δικαιούχοι συμμετοχής : Θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ως ορκωτοί ελεγκτές –Λογιστές εταιρειών ή κοινοπραξιών .

2) Αντικείμενο : Είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της οικονομικής χρήσης 2019, της Δ.Ε.Υ.Α.Μυλοποτάμου από δύο (2) ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές .

3) Τόπος παροχής Υπηρεσιών : Eίναι η  έδρα του Δήμου Μυλοποτάμου στο Πέραμα Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο Κρήτης Τ.Κ. 74052.

4) Παραδοτέα : Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της οικονομικής χρήσης 2019  και υπογεγραμμένη από τους δύο(2) λογιστές ελεγκτές που θα διενεργήσουν το τακτικό διαχειριστικό έλεγχο.

5) Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες εταιρείες ή κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους Α.Μ. ΣΟΕΛ των δύο (2) ορκωτών Λογιστών που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.

β) Οικονομική προσφορά .

  γ) Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων . Η τήρηση των στοιχείων που θα κατατεθούν θα είναι εμπιστευτική.

6) Τόπος και χρόνος υποβολής δικαιολογητικών και προσφοράς .

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη ¨ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ¨επί του οποίου θα αναγράφονται τα στοιχεία της ελεγκτικής εταιρείας ή κοινοπραξίας.

Ο σφραγισμένος φάκελος θα κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Μυλοποτάμου , Δημαρχείο , Πέραμα Δήμου Μυλοποτάμου Τ.Κ.74052 μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10.00 π.μ. αυτοπρόσωπος  ή με συστημένη επιστολή , και θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλου . Προσφορές που θα υποβάλλονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν .

H τελική επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μυλοποτάμου και έπειτα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς από τη αρμόδια επιτροπή .

7) Κριτήριο ανάθεσης : Θα είναι η πλέον συμφέρουσα  οικονομική  προσφορά .

8) Υπογραφή σύμβασης –Αμοιβή αναδοχών και τρόπος πληρωμής

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών , του ελέγχου νομιμότητας και τον ορισμό με απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης των ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης με τον ανάδοχο .

Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση στην Δ.Ε.Υ.Α.Μυλοποτάμου της έκθεσης του ελέγχου της οικονομικής χρήσης 2019 και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου .

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυλοποτάμου σε ηλεκτρονική μορφή ,στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης και θα αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (info @soel.gr)για ενημέρωση των μελών του .

  

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

 

               ΚΑΦΦΑΤΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ