skip to main content

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

Σε εφαρμογή των υπ΄αριθ. 145026/10-01-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 31 Β/ 14-01-2014) και 145893/12-05-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1212 Β/13-05-2014), καλούνται οι χρήστες σημείων υδροληψίας (γεώτρηση, πηγή, πηγάδι κλπ) που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Μυλοποτάμου, όπως  υποβάλλουν αίτηση – δήλωση εγγραφής του σημείου υδροληψίας στα γραφεία του Δήμου έως 30-09-2014. Σε  περίπτωση μη δήλωσης του σημείου υδροληψίας εφαρμόζονται οι κυρώσεις της ανωτέρω ΚΥΑ.