skip to main content

Έκθεση εσόδων - εξόδων Δ΄ τριμήνου 2020

Από το πρακτικό της με αριθμό 4/2021 συνεδρίασης δια περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυλοποτάμου

 

Αριθμός Απόφασης 36/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση Έκθεσης εσόδων - εξόδων (Δ΄ τριμήνου του 2020) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2020. (Απόφαση αριθ. 91/2021 Οικονομικής Επιτροπής).

 

Σήμερα την 22η του μήνα Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μμ συνήλθε σε συνεδρίαση δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3067/18-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κλάδου Μανούσου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και στους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, [σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») και την αριθ. 426 εγκύκλιο  ΑΠ 77233/13.11.2020 του Υπ. Εσ.].

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών του Δ.Σ. συμμετείχαν στη διαδικασία 27 μέλη  του Δ.Σ. και ονομαστικά:

ΑΠΟΦΑΣΗ