skip to main content

Έκθεση εσόδων - εξόδων Δ΄ τριμήνου 2016

Από το πρακτικό της με αριθμό 4/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυλοποτάμου
Αριθμός Απόφασης 49/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση Έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ΄ τριμήνου του έτους 2016 (Απόφαση Οικον. Επιτροπής αριθμ. 63/2017).
Στο Πέραμα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 29η του μήνα Μαρτίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3103/24-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κλάδου Μανούσου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

ΑΠΟΦΑΣΗ