skip to main content

Έκθεση εσόδων - εξόδων Δ΄ τριμήνου 2017

Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυλοποτάμου

 

Αριθμός Απόφασης 61/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση Έκθεσης εσόδων - εξόδων (Δ΄ τριμήνου του 2017) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2017.

 

Στο Πέραμα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 28η του μήνα Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2898/23-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κλάδου Μανούσου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

ΑΠΟΦΑΣΗ